PROMP

KONTROLA VOZIDLA PRED KÚPOU

CHYSTÁTE SA KÚPIŤ JAZDENKU?

Nechajte si ho profesionálne skontrolovať našimi servisnými technikmi. Kontrolu vozidla pred kúpou poskytujeme pre všetky vozidlá do 3,5 tony.

Čo všetko zahŕňa balík?                                                                                                            Balík zahŕňa:

Kompletnú vizuálnu obhliadku vozidla na zdviháku

Diagnostickú správu vozidla

Foto výstup z kontroly vozidla (elektronicky)

Výstupnú správu z obhliadky vozidla (v písomnej forme)

Možnosť byť osobne prítomný pri obhliadke vozidla
(pri dodržaní bezpečnostných pokynov personálu)

Objednať sa môžete na tel. č.: 0903 421 999

Po – Pi: 9-12 a 13-17

VLČIE HRDLO 90, BRATISLAVA